0903 343 802

O nás

      História spoločnosti CANSTAV siaha až do roku 1996, kedy sa súčasný riaditeľ po niekoľkoročných skúsenostiach, rozhodol založiť firmu v danom odvetví. Od tohto momentu je spoločnosť CANSTAV stabilnou súčasťou slovenského trhu. Od založenia firmy sú hlavnými činnosťami výstavba rodinných domov na kľúč, holodomy a hrubé stavby. Postupne však do portfólia činností pribudli aj ďalšie aktivity v oblasti stavebníctva. Ich špecifikáciu nájdete v ďalších kategóriách tejto web stránky. Základnou prioritou spoločnosti je budovanie dobrého mena spoločnosti a lojality klientov na základe ich spokojnosti. S touto myšlienkou sú stotožnení aj zamestnanci firmy, čo je podstatným faktorom pri naplnení nášho cieľa. Našou snahou nie je len klientom zrealizovať výstavbu domu, ale predovšetkým dať im vytúžený DOMOV.

Naše pôsobenie

       Pôsobnosť firmy zahŕňa najmä okolie hlavného mesta Bratislavy a Senca. Avšak, realizujeme projekty na celom území Slovenska. Pre príklad uvádzame realizáciu projektov v okolí Topoľčian, Malaciek, Košíc, Martina, Nitry, Dunajskej Stredy či Rakúska. Veľká časť pôsobenia firmy sa sústreďuje na Orave. Našími zákazníkmi sú vo veľkej miere súkromní investori požadujúci výstavbu rodinných domov a investori v podnikateľskom sektore, či samospráva. 

Cenotvorba

       Cena Vašej stavby môže byť ovplyvnená viacerými faktormi. Azda najdôležitejším z nich je kvalita používaného stavebného materiálu. Je len na investorovi, či sa rozhodne pre lacnejšie materiály alebo zvolí cestu použitia kvalitných a overených materiálov. Kvalita je v tomto prípade synonymom vlastností materiálu. Či už vlastnosti hydroizolačného, termoizolačného, statického alebo iného charakteru.
        My sa u našich klientov snažíme preferovať kombináciu kvalitných a cenovo dostupných materiálov, s ktorými už máme skúsenosti a ich aplikovanie sa preukázalo ako správne predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Správne zvolené typy materiálov pomôžu znížiť prevádzkové náklady bývania a tým zvýšiť návratnosť počiatočnej investície.
        Ovplyvniť cenu Vašej stavby môže aj prístupnosť staveniska. V tomto smere je hlavným činiteľom zvýšenie nárokov na transport a zvislú prepravu.

       Z časového hľadiska je priťažujúca okolnosť zložitosť projektu. Čím je stavba členitejšia, tým viac času je potrebné vynaložiť na jej realizáciu.
        Naša cenová ponuka je vždy fixná a nemení sa. V žiadnom prípade počas výstavby umelo nenavyšujeme plánovaný rozpočet, pokiaľ nás o práce mimo rozpočet nepožiada samotný investor. Cenová kalkulácia je spracovaná v špecializovanom programe. Počas vypracovania rozpočtu neustále komunikujeme s dodávateľmi o poskytnutí čo najvýhodnejších cenových podmienok pre konečného zákazníka.
       Ako je už  bližšie spomenuté v kategórii „Priebeh spolupráce“,  platbu prijímame až po zrealizovaní čiastkovej etapy výstavby. Teda ich realizujeme vo vlastnej réžii. Aj preto naša spoločnosť patrí medzi dôveryhodné a spoľahlivé. Za svoju prácu sa pri každej realizácii zaručujeme.    

Priebeh spolupráce

1 Vypracovanie cenovej ponuky
2 Podpis zmluvy
3 Preberací protokol - zahájenie výstavby
4 Realizácia
5 Odovzdávací protokol - ukončenie výstavby

Napíšte nám