Certifikácia

Stavebná spoločnosť CANSTAV, s.r.o. bola v rámci prieskumu spoľahlivosti podnikateľských subjektov na Slovensku ohodnotená certifikátom "A", symbolom vysokého ratingového hodnotenia. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritéria spoľahlivosti a stabilty na trhu. Vďaka tomu patrí do exluzívnej skupiny 5,4% slovenských firiem, ktoré sú oprávnené používať túto certifikáciu. Partnerom prieskumu boli Hospodárske Noviny.