Cena

                Cena Vašej stavby môže byť ovplyvnená viacerými faktormi. Azda najdôležitejším z nich je kvalita používaného stavebného materiálu. Je len na investorovi, či sa rozhodne pre lacnejšie materiály alebo zvolí cestu použitia kvalitných a overených materiálov. Kvalita je v tomto prípade synonymom vlastností materiálu. Či už vlastnosti hydroizolačného, termoizolačného, statického alebo iného charakteru.

                My sa u našich klientov snažíme preferovať kombináciu kvalitných a cenovo dostupných materiálov, z ktorými už máme skúsenosti a ich aplikovanie sa preukázalo ako správne predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Našou snahou je klientom realizovať nie len dom, ale predovšetkým domov. Správne zvolené typy materiálov pomôžu znížiť prevádzkové náklady bývania, a tým zvýšiť návratnosť počiatočnej investície.

                Ovplyvniť cenu Vašej stavby, môže taktiež prístupnosť staveniska. V tomto smere je hlavným činiteľom zvýšenie nárokov na transport a zvislú prepravu.

                Z časového hľadiska je priťažujúca okolnosť zložitosť projektu. Čím členitejšia stavba je, tým viac času je potrebné vynaložiť na jej realizáciu.

                Naša cenová ponuka je vždy fixná a nemení sa. V žiadnom prípade počas výstavby umelo nenavyšujeme plánovaný rozpočet, pokiaľ nás o práce mimo rozpočet nepožiada samotný investor.

Cenová kalkulácia je spracovaná v špecializovanom programe. Počas vypracovania rozpočtu neustále komunikujeme s dodávateľmi o poskytnutí čo najvýhodnejších cenových podmienok pre konečného zákazníka.

                      Ako je už  bližšie spomenuté v predchádzajúcej kategórii „Priebeh spolupráce“ ,  platbu prijímame až po zrealizovaní etapy výstavby. Teda ich realizujeme vo vlastnej réžii. Aj preto naša spoločnosť patrí medzi naozaj dôveryhodné a spoľahlivé. Za svoju prácu sa pri každej realizácii zaručujeme.